Посетители Безплатна Регистрация

За да получите достъп до изложението трябва да се регистрирате. Регистрацията е необходима за да можете да получите бадж и да посещавате съответните зони.
Безплатна регистрация